CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN VÀ TRUNG TÂM PTHT VÀ DỊCH VỤ KCN

2024-01-17 09:31:32

Ngày 15/01/2024 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 cho đơn vị và Trung tâm Phát triển Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp.

Ban Quản lý công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị kèm biểu mẫu chi tiết.

QD-CK-Ngan-sach-nha-nuoc-BQL-2024 

Phu-luc-ve-cong-khai-2024 

 

Ngọc Hà!