THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

2023-11-28 14:22:54

Ban Quản lý các khu công nghiệp tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2023.

 1. Số lượng viên chức cần tuyển: 02 chỉ tiêu.
 2. Vị trí việc làm cần tuyển

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí Quản lý môi trường Khu công nghiệp.

- 01 chỉ tiêu tuyển vào vị trí Quản lý hệ thống điện Khu công nghiệp

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

 1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 3. Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
 4. Có lý lịch rõ ràng;

 đ. Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

 1. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ;
 2. Có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 mục III của Kế hoạch này.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 1. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
 3. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng

4.1. Đối với vị trí việc làm Quản lý môi trường Khu công nghiệp

 1. Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật và công nghệ môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học và quản lý môi trường.
 2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4.2. Đối với vị trí Quản lý hệ thống điện Khu công nghiệp

 1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Điện công nghiệp; Kỹ thuật điện; Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện tự động hóa.
 2. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 3. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 1. Nội dung tuyển dụng

Nội dung tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

6.1. Vòng 1: Xét tuyển

 Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 6.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 1. Hình thức thi: Thi viết.
 2. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 3. Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).
 4. Thang điểm: 100 điểm
 5. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 28/11/2023 đến 16h30’ ngày 27/12/2023, (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến chậm nhất vào ngày 27/12/2023).

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093865099.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 68/KH-BQL ngày 27/11/2023 của Ban Quản lý các các khu công nghiệp kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệpnăm 2023.

68--KH-tuyen-dung-vien-chuc-11-2023-BQL 

                                                                                        Bích Liên!