TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

2023-08-22 09:41:38

        Chiều ngày 17/8/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác lưu trữ cho toàn thể công chức, viên chức thuộc Ban.

        Tham gia buổi tập huấn có đồng chí Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban cùng toàn thể công chức, viên chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

o-thuong-123 

Hình ảnh đồng chí Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban phát biểu tại Hội nghị

        Tại buổi tập huấn công chức, viên chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp được Trung tâm Lưu trữ lịch sử hướng dẫn việc Lập hồ sơ công việc giấy, Lập hồ sơ công việc điện tử, Chỉnh lý tài liệu giấy  và Nộp lưu tài liệu. Đồng thời, Trung tâm Lưu trữ lịch sử cũng khảo sát lượng hồ sơ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Ban, khảo sát Phòng dự kiến làm Phòng lưu trữ để hướng dẫn cụ thể cho Ban Quản lý các Khu công  nghiệp thực hiện.

        Sau buổi tập huấn, toàn thể công chức, viên chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về lưu trữ như việc Lập hồ sơ công việc giấy, Lập hồ sơ công việc điện tử, Chỉnh lý tài liệu giấy  và Nộp lưu tài liệu… và có kế hoạch, phương án cùng lộ trình để thực hiện  công tác lưu trữ trong thời gian tới./.

                                                                     Đỗ Nhung!