Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

2023-03-31 17:07:50

        Ban Quản lý các khu công nghiệp hưởng ứng Chiến dịch GiờTrái đất  năm 2023 với thông điệp "Tắt một bóng đèn, thắp sáng một tương lai". Theo đó kêu gọi công chức, viên chức, người lao động và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp cùng hưởng ứng và thực hiện hành động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023 (thứ Bảy). Đồng thời tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mai dịch vụ, cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình. Từ đó cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang Năng lượng tái tạo.

GIO-TRAI-DAT 

   Hình ảnh thông điệp của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

       Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng tuyên truyền việc sử dụng tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường không chỉ hưởng ứng trong một giờ đồng hồ mà là phải thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để trở thành thói quen có hiệu quả.  Đối với doanh nghiệp sản xuất nên bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm; có thể sử dụng các công cụ giám sát và quản lý năng lượng để kiểm soát và giảm thiểu lượng điện tiêu thụ như lắp đặt hệ thống giám sát năng lượng để theo dõi các hoạt động tiêu thụ điện, thiết lập các chương trình giảm thiểu điện trong giờ cao điểm…

                                                                                                                                                 

                                                                                                Hà Nguyễn