THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân viên vệ sinh quét dọn tại khu công nghiệp Thanh Bình

2022-11-11 14:55:30

Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng nhân viên vệ sinh

Số lượng, địa điểm làm việc:

- Số lượng: 03 hợp đồng lao động.

- Địa điểm làm việc: KCN Thanh Bình (Thanh thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn).

THONG-BAO-tuyen-NV-quyet-ron