Chương trình xúc tiến đầu tư khu công nghiệp năm 2023

2023-03-09 14:32:30

        Để thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình gắn liền với hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và phù hợp định hướng xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 2635/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021 – 2025. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã cụ thể hóa chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của Ban Quản lý các KCN tại Chương trình số 02/CT-BQL ngày 22/02/2023.

        Chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2023 đã đánh giá sơ bộ về hoạt động XTĐT năm 2022; định hướng và mục tiêu XTĐT cho năm 2023. Theo đó, Hoạt động XTĐT cần phải có hoạt động thiết thực, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các hoạt động phải có tính khả thi; ưu tiên XTĐT vào đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, tạo mặt bằng để làm cơ sở cho các hoạt động xúc tiến đầu tư khác; chú trọng XTĐT “tại chỗ” thông qua việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp để triển khai nhanh các dự án đã được cấp  GCNĐKĐT/ Quyết 

        Tại Quyết định nêu rõ mục tiêu xúc tiến đầu tư năm 2023 của KCN là:

        - Tham mưu, phối hợp hoàn thiện Phương án phát triển khu công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn từ nay đên năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

        - Kêu gọi tại trợ lập quy hoạch các khu công nghiệp theo danh mục quy hoạch tiếp nhận tài trợ được UBND tỉnh phê duyệt.

        - Phối hợp hoàn thiện cơ bản đầu tư tạo mặt bằng phần còn lại của khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 khoảng 14,1ha; mở rộng Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 thêm 7,2ha.

        - Tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ. Ưu tiên các dự án sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản; các dự án chế biến gỗ rừng trồng, các dự án có sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ rừng trồng, các dự án đem lại lợi ích tối đa cho tỉnh.

        - Tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn và ổn định sản xuất sau dịch bệnh Covid-19 của các dự án, nhà máy hiện hữu.

Một số hình ảnh công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian qua của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Hieu-1 Thăm KCN Amata và làm việc với Tập đoàn Amata Bình Dương

Hieu-2 Dự hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài và tập huấn kiến thức xúc tiến đầu tư các tỉnh phía Bắc.

Hieu-2 Thăm, tiếp xúc doanh nghiệp chuyên sản xuất ván gỗ nội thất tại tỉnh Bình Định

Hieu-4 Thăm, làm việc với KCN Becamex Bình Định

- Ma Doãn Hiệu -

Xem chi tiết tại: (đính kèm File Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 tại đây)