Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp lần III nhiệm kỳ 2023-2028

2023-04-07 15:10:10

Ngày 06/4/2023, Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Quang Chúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Hoàng Quốc Hưng, Phó Bí thư Chi bộ, Đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp.

            Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

            Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở đã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

            Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Nguồn kinh phí còn eo hẹp dẫn đến việc thực hiện các hoạt động cũng như quan tâm chăm lo đến đoàn viên công đoàn nhiều lúc còn hạn chế… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

            Đồng chí Đinh Quang Chúc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua. Thay mặt chi bộ, đồng chí Hoàng Quốc Hưng, Phó bí thư chi bộ nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.

            Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 2 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính tham dự Đại hội Công đoàn cấp tỉnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Cd-1 

 Cd-2 

                                                               Cd-3 

                                                                                           Đặng Xuân Tùng