Tập huấn chính sách pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động triển khai các nội dung nâng cao hiệu quả phòng tránh tai nạn lao động và giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động

2023-04-11 14:16:30

Ngày 07/4/2023, Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – TB&XH phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các nội dung nâng cao hiệu quả phòng tránh tai nạn lao động và giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

         Đến dự có ông Nguyễn Vân Yên, lãnh đạo Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – TB&XH; ông Đồng Phúc Hình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trên 300 đại biểu tham dự tập huấn bao gồm: Đại diện các sở, ban, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp trên địa tỉnh Bắc Kạn.

Lao-dong-a 

Các đại biểu tham dự tập huấn

        Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Đồng Phúc Hình, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẳng định: Chính sách pháp luật về an toàn lao động và hỗ trợ phòng ngừa chia sẻ rủi ro là những chính sách nhân văn để hỗ trợ giúp đỡ cho người lao động không may bị tai nạn nghề nghiệp giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và là chính sách an sinh xã hội nhằm bù đắp một phần tổn thất cho người lao động mang tính thiết thực và hữu ích, chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động. Do đó, việc tổ chức tập huấn không những giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nắm và thực hiện đúng các quy định về các chính sách ATLĐ và quy trình, thủ tục về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà còn góp phần cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn thương tích, giúp người lao động yên tâm sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Lao-dong-1 

Ông Đồng Phúc Hình phát biểu khai mạc

        Tại lớp tập huấn, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận các nội dung cơ bản quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hỗ trợ phòng ngừa chia sẻ rủi ro từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải đáp những vướng mắc, khắc phục khó khăn, trong quá trình thực hiện chính sách.

Lao-dong-2 

Ông Nguyễn Vân Yên, Trưởng phòng pháp chế - thanh tra, Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – TB&XH truyền đạt các nội dung về An toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

        Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn, đội ngũ làm công tác này ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng nắm được tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật An toàn, vệ sinh lao động; chính sách phòng ngừa và chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công tác tuyên truyền, huấn luyện, tư vấn hỗ trợ áp dụng các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn về công tác quản lý; hướng dẫn các bước tiến hành điều tra tai nạn lao động tại cơ sở; chế độ chính sách chi trả cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua đó góp phần trang bị kiến thức cần thiết về chính sách pháp luật về an toàn lao động, nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo an toàn lao động, từ đó giảm tần suất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giúp người lao động yên tâm sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và trong khu công nghiệp Thanh Bình nói riêng ./.

Thu Hằng!