Trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp cơ bản hoàn thiện việc sửa chữa, đáp ứng không gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động

2023-04-26 17:00:08

        Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp là một hạng mục được đầu tư trong Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - giai đoạn I. Đây là nơi làm việc của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp. Tuy nhiên, từ khi xây dựng đến nay (hơn 10 năm) chưa được đầu tư sửa chữa, theo thời gian sử dụng đến nay có nhiều hạng mục đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu làm việc của công chức, viên chức.

        Năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cho chủ trương sửa chữa Trụ sở (Văn bản số 4029/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Kạn). Với tổng mức đầu tư là 897. 684.889 (tám trăm chín mươi bẩy triệu, sáu trăm tám mươi tư nghìn, tám trăm tám mươi tám đồng), nội dung cải tạo, sửa chữa của nhà làm việc 03 tầng và nhà làm việc 01 tầng (như sơn lại cơ bản của 02 nhà làm việc trên, thay thế, bảo dưỡng hệ thống điện, quạt trần, thay thế cửa đi, cửa sổ nhà làm việc 01 tầng,…) với thời gian thi công của gói thầu số 01 là 150 ngày (bắt đầu từ ngày 08/01/2023 dự kiến kết thúc 08/7/2023).

        Về phương án thi công, chủ đầu tư thống nhất với Công ty Cổ phần kiến trúc sư Bắc Kạn (là đơn vị tư vấn giám sát) và Công ty TNHH một thành viên Linh Hà (là đơn vị thi công) tổ chức thi công nhà làm việc 01 tầng trước, là vì hạng mục nhà làm việc 03 tầng có công chức và viên chức làm việc mang tính thường xuyên và liên tục, từ những phương án thống nhất như trên đơn vị thi công đã bố trí sắp xếp nhân lực, vật lực, thời gian để thực hiện các công việc nhịp nhàng, phù hợp và hiệu quả; về chất lượng công trình đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đến nay tiến độ thi công đạt khoảng trên 85%, với tiến độ thi công như trên thực tế Công ty TNHH một thành viên Linh Hà khẳng định sẽ thi công và làm thủ tục bàn giao công trình xong tiến độ như trên.

Dien-bql Hình ảnh Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp sau khi được sửa chữa

        Việc đầu tư sửa chữa trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp là nhu cầu cần thiết và cấp bách, tạo mỹ quan và giúp không gian làm việc cho công chức, viên chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp được khang trang, sạch đẹp, mang lại hiệu quả công việc cho công chức, viên chức. Đồng thời tạo được ấn tượng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư vào Khu công nghiệp, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

                                                                                      Bế Diện!