THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO THÍ SINH

2023-05-12 16:27:47

Ngày 28/4/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh ban hành Thông báo sô 02/TB-HĐ Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc taij Trung tam PTHT và Dịch vụ KCN cho các thí sinh để tổ chức ôn tập và thi cử.

Ban Quản lý gửi kèm Thông báo số 02/TB-HĐ để các thí sinh biết và tổ chức  thực hiện.

TB-TAI-LIEU-ON-TAP-CHO-THI-SINH