Điểm mới về tiền lương đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ từ 01/7/2023

2023-06-07 15:06:12

        Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 là vấn đề được rất nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm  đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mức lương đóng BHXH có thay đổi từ ngày 1/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên là 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức đóng mức lương cơ sở năm 2023 chia thành hai giai đoạn với hai mức áp dụng.

Muc-dong-BHXH 

Cách xác định tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

        Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

        Theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc gồm:

  1. Mức lương;
  2. Phụ cấp;
  3. Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu của năm 2023

        Theo quy định tại điểm 2.6  khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, thì mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động như sau:

        Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

        Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

        Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023

        Theo quy định của Nghị định 38/2022 thì năm 2023, mức lương tối thiểu vùng theo tháng được xác định như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu áp dụng năm 2023

I

4.680.000 đồng/tháng

II

4.160.000 đồng/tháng

III

3.640.000 đồng/tháng

IV

3.250.000 đồng/tháng

        Trên thực tế nhiều doanh nghiệp đang đóng BHXH bắt buộc hàng tháng với mức tối thiểu, do đó, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2023 sẽ dẫn đến việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa của năm 2023

        Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa theo quy định khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 sẽ là 20 tháng lương cơ sở.

        Theo Nghị quyết 69/2022/QH15 đã thông qua mức lương cơ sở từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng/tháng. Theo đó mức lương cơ sở năm 2023 chia thành hai giai đoạn với hai mức áp dụng như sau:

Thời điểm

Mức lương

Căn cứ pháp lý

01/01/2023 – 30/6/2023

1,49 triệu đồng/tháng

Nghị quyết 70/2018/QH14

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

01/7/2023 – 31/12/2023

1,8 triệu đồng/tháng

Nghị quyết 69/2022/QH15

Như vậy, có hai giai đoạn áp dụng mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa:

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 tối đa là: 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa từ 01/07/2023 đến 31/12/2023 tối đa là: 20 x 1,8 = 36 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 Đối với lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

                       BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

  HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

20.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Năm 2022, các doanh nghiệp, đơn vị đủ điều kiện được hỗ trợ mức đóng BHTN (đóng 0% vào quỹ BHTN). Tuy nhiên bước sang năm 2023 doanh nghiệp sẽ không còn được hỗ trợ nữa. Do đó, mức đóng tổng cộng tăng từ 31% lên thành 32%.

 

 

 

 

 

Đối với lao động là người nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

                        BHXH

BHTN

BHYT

                        BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14

3%

0.5%

3%

8

1.5%

20.5%

9.5%

Tổng cộng 30%

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ việc với người lao động là người nước ngoài năm 2023

Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, chế độ BHXH 1 lần của người lao động nước ngoài sẽ được áp dụng trong nam 2023.

Do đó, căn cứ khoản 6 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài tham gia BHXH sẽ được lấy BHXH 1 lần khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam.

Bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Do đó, nếu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động mà có nhu cầu rút BHXH 1 lần, người lao động nước ngoài có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng theo quy định.

Thời gian đóng BHXH để được nghỉ hưu năm 2023

Căn cứ xác định thời hạn đóng bảo hiểm xã hội để hưởng mức lương hưu cao nhất

Năm 2023, đối với lao động nam cần đóng BHXH đủ 35 năm và lao động nữ cần đóng đủ 30 năm để nhận được lương hưu tối đa. Theo Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH thì năm 2023, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ có sự thay đổi.

Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội để hưởng mức lương hưu cao nhất năm 2023 đối với lao động nam

Đối với lao động nam, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, tăng thêm một năm so với quy định cũ là 19 năm.

Sau đó, cứ mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, năm 2023, muốn hưởng lương hưu tối đa là 75% thì lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm.

Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội để hưởng mức lương hưu cao nhất năm 2023 đối với lao động nữ

Đối với lao động nữ, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Tương tự với lao động nam, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của lao động nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm tham gia BHXH.

Như vậy, trong năm 2023, đối với lao động nam cần đóng BHXH đủ 35 năm và lao động nữ cần đóng đủ 30 năm để nhận được lương hưu tối đa.

Tuổi được nghỉ hưu từ 2023

Từ năm 2023, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi như sau:

Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 09 tháng (Tăng 03 tháng so với năm 2022).

Lao động nữ: Từ đủ 56 tuổi (Tăng 04 tháng so với năm 2022).

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2023

Từ 01/07/2023,  mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng (trước đó từ 01/01/2023 đến 30/06/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng), theo đó mức đóng BHXH tự nguyện tối đa năm 2023 bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở và được chia làm 2 mốc thời gian như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa đến 30/6/2023 là: 22% x (20 x 1.490.000) = 6.556.000 đồng/người/tháng.

Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa từ 1/7/2023 là: 22% x (20 x 1.800.000) = 7.920.000 đồng/người/tháng.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp phổ biến một số điểm mới về mức đóng BHXH năm 2023 để công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 và áp dụng mức đóng đúng quy định của Luật BHXH.

                                                                                    Ngọc Hà.