KHỐI THI ĐUA KHINH TẾ - KỸ THUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG ƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

2023-07-10 08:07:56

        Ngày 6/7/2023 Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

        Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm của các thành viên trong khối. Trong 6 tháng đầu năm cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác.

Nhung-thi-dua-7-2023 

Toàn cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị đã thảo luận những vấn đề như các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của khối; những kiến nghị đề xuất của các đơn vị trong khối với Lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện nghiệm vụ chính trị; thống nhất Kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao của khối. Các thành viên trong khối đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của báo cáo.  Kết thúc Hội nghị, đơn vị Trưởng khối Thi đua, khen thưởng năm 2023 (Sở Xây dựng) tổng hợp các ý kiến đóng góp của các thành viên trong khối, làm cơ sở để hoàn thiện Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, hiệu quả.

                                                                     Đỗ Nhung!