Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

2023-07-17 16:09:53

        Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ chính trị quan trọng để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã xác định những vẫn đề tồn tại để triển khai khắc phục ngay từ đầu năm. Cụ thể: Đã rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính rút ngắn quy trình xử lý, cắt giảm các thủ tục phiền hà, không cần thiết, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian sớm nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các nhà đầu tư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC; tổ chức khảo sát, điều tra nhằm đánh giá, đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý; nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của công chức có những sáng kiến mới trong công tác CCHC; chủ động nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tham mưu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, không chồng chéo, trùng lắp; triển khai hực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách hành chính trong các cuộc họp giao ban; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng các dịch vụ trên trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

        Bên cạnh đó thực hiện khảo sát, quy hoạch các khu công nghiệp, kêu gọi tài trợ lập quy hoạch các khu công nghiệp để làm cơ sở cho xúc tiến đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng kế hoạch sử dụng đất để tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực; hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp tháo gỡ những khó khăn do đại dịch Covid-19, giải quyết những khó khăn về  thủ tục hành chính và các vướng mắc phát sinh trong tiến trình hoạt động kinh doanh.

        Bằng nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời trong cải cách thủ tục hành chính nên trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã đón nhiều nhà đầu tư đến ghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

       

Nha-dau-tu-111 

Hình ảnh nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào Khu công nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại Ban

        Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tạo đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, đưa khu công nghiệp dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

                                                                                                Bích Liên!