Tập huấn, hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn

2023-07-19 10:13:19

        Ngày 17/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước năm 2023. Tại lớp tập huấn hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng,  các học viên đã được nghe đồng chí Ngô Huy Thắng, Trưởng phòng Công nghệ thông tin -Bưu chính viễn thông của Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực; Hướng dẫn thay đổi thông tin chứng thư số các giao dịch của thuế, bảo hiểm xã hội và Dịch vụ công kho bạc Nhà nước; Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản dịch vụ công kho bạc nhà nước; Hướng dẫn quy trình ký số sử dụng thiết bị HSM; Hướng dẫn quy trình ký số tập trung; Cách xử lý một số lỗi trong quá trình ký số; Giải pháp ký số tập trung sử dụng thiết bị HSM sẽ được Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai trong thời gian tới hướng đến đối tượng là các cán bộ, nhân viên đang công tác tại ngành y tế và giáo dục, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hai lĩnh vực quan trọng này.

Ky-so-1 (1) 

Hình ảnh ông Ngô Huy Thắng, Trưởng phòng Công nghệ thông tin-Bưu chính viễn thông của Sở Thông tin và Truyền thông trình bày nội dung tại lớp học

Lớp tập huấn dành nhiều thời gian để trao đổi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, triển khai, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh Bắc Kạn. Qua đó, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn kịp thời hướng dẫn, tư vấn, giải quyết các nội dung còn tồn tại, hạn chế và các vấn đề còn khúc mắc của thuê bao, các lỗi thường gặp trong quá trình đề nghị cấp, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số; các lỗi thường gặp trong trình sử dụng chữ ký số với các ứng dụng hiện nay tỉnh đang triển khai, giải pháp khắc phục.

Chung-thu-2 

Hình ảnh ông Đàm Văn Tấn – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin-Bưu chính viễn thông của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp khi sử dụng chữ ký số tại lớp học

          Tham gia lớp tập huấn có 25 học viên là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số, công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số, công nghệ thông tin của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Viên chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số, công nghệ thông tin của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, các Bệnh viện thuộc Sở Y tế.

Chung-thu-3 

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Thông qua Hội nghị bồi dưỡng, các học viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm chi phí và thủ tục giao dịch hành chính, để từng bước ứng dụng vào hoạt động quản lý nhà nước, trong giải quyết, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị mình với môi trường điện tử, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, đơn vị, hướng tới xây dựng chính quyền hiện đại trong thời gian tới tại tỉnh.

                                                                                                              Ngọc Hà!