HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ ĐƯỢC ĐƠN VỊ THƯỜNG XUYÊN QUAN TÂM

2023-07-24 10:15:10

Để xác định kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra tại cơ quan, đơn vị do đó việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp.

PCCC1 (1) 

Ảnh các học viên tham dự Hội nghị

Ngày 15 tháng 7 năm  2023, tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn, Đội Chữa cháy và Cứ nạn Cứu hộ Khu vực huyện Chợ Mới tổ chức việc bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các thành viên về của đơn vị, bao gồm thành viên của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Công ty Cổ phần Đầu tư GOVINA; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kẻ Gỗ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Á Bắc Kạn. Nội dung bao gồm các kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng; Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; các phương pháp như: tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

PCCC2 

PCCC3 

Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở thực tập phương án PCCC tại trụ sở đơn vị

Thông qua việc tuyên truyền, huấn luyện của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Kạn, công nhân, viên chức, người làm công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở đã thành thạo thực hiện các phương án cứu người, ứng cứu tài sản di rời khỏi đám cháy, các tình huống ứng phó khi có cháy sảy ra… Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa ứng cứu khi có hỏa hoạn sảy ra tại cơ quan, trụ sở, nơi làm việc góp phần bảo vệ người và tài sản của nhà nước, doanh nghiệp, người dân./.

Thanh Giang!