Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục kêu gọi ủng hộ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

2023-07-26 14:28:33

        Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch số 62/KH-HDC ngày 16/5/2023 của Hội Nạn nhân CDDC/Dioxin tỉnh Bắc Kạn về Tổ chức Tháng hành dộng vì nạn nhân chất độc màu da cam năm 2023; Văn bản số 79/CV-HDC ngày 11/7/2023 của Hội Nạn nhân CDDC/Dioxin.

         Công đoàn Ban Quản lý tổ chức kêu gọi sự ủng hộ của đoàn viên công đoàn ủng hộ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin để có thêm nguồn lực chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da và tiếp tục khơi dậy truyền thống tốt dẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” để giúp đỡ các Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

          Mọi sự ủng hộ, đóng góp gửi về: Văn phòng Ban Quản lý và nộp tiền trực tiếp, Số điện thoại: 0963787107 (Nhung)

          Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ về nguồn lực của đoàn viên công đoàn và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên.

                                                                                                Ngọc Hà!