CHẤP THUẬN TÀI TRỢ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP CHỢ MỚI 1

2023-07-27 14:55:54

       Ngày 26/7/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kan đã ban hành Văn bản số 4778/UBND-GTCNXD về việc chấp thuận tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Chợ Mới 1. Cụ thể:

        1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đức Anh tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Chợ Mới 1.

         2. Trong đó giao Giao Ban Quản lý các KCN Bắc Kạn xây dựng Biểu tiến độ các công việc về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch theo hướng cắt giảm tối đa thời gian thực hiện để đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch, làm cơ sở theo dõi tiến độ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cuối năm.

QUY-HOACH-TAI-TRO (1) 

  Ảnh minh họa

 Để thuận lợi cho các đơn vị, người dân, doanh nghiệp quan tâm, Ban Quản lý các KCN gửi kèm Văn bản số 4778/UBND-GTCNXD ngày 26/7/2023:

4778-CV-UBND-giao-BQLKCN-xay-dung-bieu-tien-do-cong-viec-tai-tro-QH 

Thanh Giang