TIN NỔI BẬT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

2023-07-31 15:55:16

        Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2023 để xem xét, cho ý kiến đối với 08 nội dung, gồm 03 đề nghị xây dựng luật, 02 dự án luật, 02 báo cáo và 01 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

ONG-THU-TUONG 

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

        Đối với tỉnh Băc Kạn, có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính, đặc biệt là tập trung cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng… Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo ức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xác định cụ thể từng mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động gắn với việc thực hiện chuyên môn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; đến nay các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra và có nhiệm vụ đã hoàn thành.

        Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 170 dự án ngoài ngân sách, trong đó có 91 dự án đã đi vào hoạt động tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự thân thiện với doanh nghiệp, gắn với những cam kết rõ ràng, cụ thể... để tạo niềm tin đối với các nhà Đầu tư; tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách công vụ theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập nhằm thu hút các dự đán ầu tư vào tỉnh Bắc Kạn…

        Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn trân trong giới thiệu độc giả Bản tin cải cách hành chính:

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu--so-29 

Thanh Giang!