In thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT).

2023-08-07 14:46:00

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp về mẫu thẻ  Bảo hiểm y tế (BHYT) in theo mẫu mới như sau:

Hình ảnh mẫu thẻ BHYT mới Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam

In-the-BHYT 

 

  1. Kể từ ngày 31/07/2023, BHXH huyện Chợ Mới thực hiện cấp thẻ BHYT cho người tham gia theo mẫu mới đối với các trường hợp:

          - Người tham giaBHYT tăng mới.

          - Người được cấp lại thẻ BHYT đối với các trường hợp bị mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ BHYT. (Có phụ lục giới thiệu mẫu thẻ BHYT mới kèm theo).

  1. Thẻ BHYT theo mẫu cũ đã được cấp trước ngày 31/07/2023 vẫn tiếp tục được sử dụng để KCB BHYT (nếu còn hạn sử dụng).
  2. Thẻ BHYT theo mẫu cũ và mẫu mới đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định, trong quá trình tiếp nhận KCB cho người tham gia BHYT nếu có vướng mắc, đề nghị cơ sở KCB BHYT phản ánh về BHXH huyện Chợ Mới (qua điện thoại số 0209.3864.104) để phối hợp giải quyết./.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp được biết và thực hiện theo quy định.

                                                                                              Ngọc Hà.