CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, GÓI THẦU MUA SẮM CÁC THIẾT BỊ LÀM ĐIỂM CẦU TRỰC TUYẾN

2023-08-07 16:38:00

Ngày 04 tháng 8 năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Quyết định số 61/QĐ-BQL  về việc công bố công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm các thiết bị làm điểm cầu trực tuyến. 

QD-so-61-BQL-ngay-4-8-2023-Cong-Khai-KHLCNT 

 

Ngọc Hà!