Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụcung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2023-08-09 16:24:57

Ngày 04 tháng 8 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND  về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá tập thể, cá nhân tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn triển khai đến toàn thể công chưc, viên chức và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết.

QD-1414-UBND-phe-duyet-TTHC-toan-trinh-cua-cac-so-ban-nganh 

Thanh Giang!