QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU

2023-08-15 14:16:48

Ngày 14 tháng 8 năm 2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua sắm các thiết bị làm điểm cầu trực tuyến. Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi kèm Quyết định trên cho các cá nhân, đơn vị quan tâm, theo dõi:

QD-65-phe-duyet-kq-chi-dinh-thau