Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
THỐNG NHẤT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

THỐNG NHẤT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023

2023-08-24 15:02:47

        Chiều ngày 22/8/2023, tại Hội trường Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra cuộc họp thống nhất một số nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023.

        Tham dự và chủ trì hội nghị do đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì và các đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Huy Hội, Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể Lãnh đạo các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ của các huyện, thành phố của tỉnh.

        Hội nghị đã thực hiện các nội dung rà soát, tổng hợp xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 bảo đảm tuyển dụng hết số biên chế được giao, sau đó mới thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

CT-Binh 

Hình ảnh đ/c: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

        Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

  1. Về tuyển dụng viên chức: Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết số biên chế được giao theo thẩm quyền phân cấp; thực hiện thực chất công tác tinh giản biên chế theo quy định hiện hành.
  2. Về tuyển dụng công chức: Các đơn vị, địa phương rà soát, đăng ký tuyển dụng hết số biên chế được giao, chỉ dành biên chế cho các vị trí: Dự kiến để kiện toàn chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tiếp nhận cán bộ, công chức diện đã luân chuyển về giữ các chức danh lãnh đạo xã, phường, thị trấn và các chức danh diện bầu cử ở cấp huyện; đối với các trường hợp đặc biệt cần giải trình lý do cụ thể. Việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức thực hiện trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ. Thời gian gửi báo cáo đến Sở Nội vụ trong ngày 23/8/2023.
  3. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 25/8/2023.

Thanh Giang!