LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI CÁC CUỘC THI TRỰC TUYẾN

2023-08-25 16:01:53

Ngày 21/8/2023 Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 1690/LĐLĐ-TGNC về việc triển khai các Cuộc thi trực tuyến, theo đó Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi, bao gồm:

  1. Cuộc thi trực tuyến Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ 0h00’, ngày 19/8/2023 và kết thúc vào lúc 0h00’, ngày 19/9/2023. Thời gian trao giải vào Tháng 10/2023.

  1. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi.

- Hình thức: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn (https://www.pbgdpl.backan.gov.vn)

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ ngày 15/9 đến ngày 15/10/2023. Thời gian tổng kết và trao giải vào Tháng 11/2023.

Để tìm hiểu rõ hơn về thể lệ tham gia cuộc thi, Ban Quản lý các khu công nghiệp kêu gọi toàn thể công chức, viên chức tham gia.

To-chuc-thi-truc-tuyen-cua-LDLD 

Thanh Giang!