Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

2023-09-11 15:25:42

        Sáng ngày 08/9/2023 Sở nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2023 cho toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nêu cao về sự cần thiết của việc lập hồ sơ điện tử trên hệ thống trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay.

Van-thu-1a 

        Hội nghị đã phổ biến đến các công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ: Thông tư Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu; Hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; Hướng dẫn lập hồ sơ công việc (hồ sơ điện tử) và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice.

Van-thu-2a 

        Tại hội nghị cán bộ của VNPT đã hướng dẫn cho toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của các sở, ban, ngành thực hành tại chỗ về các bước lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ điện tử.

Van-thu-3a 

       Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, giải đáp về những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức...; Sau hội nghị tập huấn các công chức, viên chức được cử tham dự hội nghị sẽ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện các nội dung công tác văn thư, lưu trữ đã tập huấn.

Đỗ Nhung!