Tài liệu tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

2023-09-14 16:25:15

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 đã chính thức mở thi từ 00h ngày 10/9/2023.

Để Cuộc thi diễn ra thành công, thu hút được sự quan tâm, tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/9/2023, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 408/BQL-VP về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023.

- Nội dung Công văn số 408/BQL-VP:

408-VC-BQL-phat-dong-cuoc-thi-truc-tuyen-CDS-11-9-2023  

+ Các baner, poster nội dung hướng dẫn tham gia cuộc thi:

1-Poster-gioi-thieu 2-Poster-HDan-du-thi 

 

+ Clíp hướng dẫn thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số năm 2023 xem tại đường link sau:4-Banner-Thi-Chuyen-doi-so 

 https://youtu.be/7FGTe_SpB4A

+ Clip phát động cuộc thi trực tuyến Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 xem tại đường link sau: 

https://youtu.be/fIyM5fNcspM

 

Thanh Giang!