Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật năm 2023”

2023-09-18 14:50:15

Căn cứ Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 6025/CV-BTC ngày 13/9/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023về việc phát động cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đó Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến. Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và được gửi qua IOffice (Hệ thống quản lý văn bản và điều hành) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài Khu công nghiệp tìm hiểu và tham gia thi, Ban Quản lý các KCN gửi Văn bản hướng dẫn, Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023:

CV-so-407-BQL-ngay-15-9-2023-h-ung-cuoc-thi-ttr-tuyen-tim-hieu-pl-2023 

The-le-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-PL-2023 

Bo-cau-hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-PL-2023

 

Đỗ Nhung!