Ban Quản lý các khu công nghiệp dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu - Di tích cấp Quốc gia

2023-09-19 09:42:31

        Ngày 16 tháng 9 năm 2023, đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Ban phụ trách cùng các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu - Di tích cấp Quốc gia.

        Nà Tu là một di tích lịch sử cách mạng thuộc xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) nằm dọc bên Quốc lộ 3, cách thành phố Bắc Kạn 10 km về phía Bắc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp đây là nơi Tổng đội thanh niên xung phong đóng quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông vận tải phục vụ kháng chiến. Trong chiến tranh giặc Pháp luôn tăng cường máy bay bắn phá các tuyến giao thông, trong đó trọng điểm nhất là đoạn Quốc lộ 3 đi qua Bắc Kạn. Do vậy lúc này việc đảm bảo giao thông vận tải đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu của quân và dân Bắc Kạn.

        Ngay từ năm 1950, Trung ương Đảng đã chủ chương cho sửa chữa, khôi phục lại quốc lộ 3 đoạn từ Thái Nguyên đi Cao Bằng nhằm phục vụ cho kháng chiến. Cũng tại thời điểm này Chính phủ đã phát động chiến dịch cầu đường ở 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên đồng thời tăng cường cho Bắc Kạn nhiều liên phân đội thanh niên xung phong. Tổng đội thanh niên xung phong đã chọn Nà Tu để đóng quân. Mặc dù còn thiếu thốn nhiều thứ, lại phải lao động nặng nhọc mà thời gian máy bay địch bắn phá th́ì nhiều thanh niên xung phong làm việc ngày đêm rất nguy hiểm nhưng họ đã cùng quân và dân Bắc Kạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

        Thật vinh dự thay trong lúc khó khăn vất vả, ác liệt đó ngày 28/3/1951 trong một chuyến đi công tác Bác Hồ đã đến Nà Tu để thăm hỏi sức khoẻ, động viên thanh niên và nhân dân ở đây. Bác nhắc nhở Ban chỉ huy công trường, cán bộ phải tổ chức lao động thật khoa học, đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Trước khi ra về Bác đã đọc tặng lực lượng thanh niên xung phong 4 câu thơ:

“Không có việc gì khó

 Chỉ sợ lòng không bền,

 Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”.

        Trước anh linh của Bác, đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban phụ trách, đồng chí Hà Sỹ Thương Phó trưởng Ban cùng các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức hứa quyết tâm một lòng vững bước theo con đường mà Bác đã chọn; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Ngay sau khi dâng hương, đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban phụ trách đã ghi lưu bút tại Sổ vàng của Di tích.

Na-Tu-1 

Hình ảnh đảng viên, công chức, viên chức chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu - Di tích cấp Quốc gia

Na-Tu-2 Hình ảnh đồng chí Hoàng Văn Khởi, Phó bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban phụ trách đã ghi lưu bút tại Sổ vàng của Di tích

 

                                                                                                Bích Liên!