Hội nghị tuyên truyền bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số cho người lao động khu công nghiệp 2023

2023-09-19 10:01:41

        Ngày 17/9, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tuyên truyền bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số cho người lao động khu công nghiệp 2023. Tham dự Hội nghị có ông Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, ông Lô Quang Tuyến Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các doanh nghiệp cùng hơn 200 công nhân và người lao đông trong khu công nghiệp.

   CDS-lao-dong-1   Ông Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp khai mạc Hội nghị

        Tại Hội nghị, ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm báo cáo viên đã trình bày về ý nghĩa, mục đích của chuyển đổi số, vai trò kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, các văn bản hướng dẫn của tỉnh và các ngành chức năng về chuyển đổi số và thông tin về các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng tương tác giữa chính quyền và Nhân dân.

        CDS-lao-dong-11  Ông  Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, là báo cáo viên phổ biến, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số tại Hội nghị

CDS-lao-dong-2  Hơn 200 công nhân và người lao động của khu công nghiệp tham gia Hội nghị

CDS-lao-dong-3 VNPT Bắc Kạn hỗ trợ người lao động cài đặt sử dụng chữ ký số để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

          Cũng trong Hội nghị, cán bộ, VNPT Bắc Kạn cũng hỗ trợ cài đặt sử dụng dịch vụ, cấp phát chữ ký số cho toàn thể công nhân và người lao động. Cài đặt chữ ký số sẽ giúp giải quyết các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, trên môi trường mạng, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh./.

Đặng Xuân Tùng!