Thực hiện pháp luật và phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

2023-09-25 10:10:16

        Ngày 14/9/2023, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành văn bản số 2853/BHXH-TTKT về tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT).

quay-BH 

Người dân đến đăng ký khám chữa bệnh BHYT (Sưu tầm)

          Theo đó, UBND tỉnh Bắc Kạn có công văn số 6161/UBND-VXNV ngày 18/9/2023 chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, đồng thời nắm bắt tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp để có cảnh báo kịp thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; định hướng các cơ quan báo chí địa phương, chủ động tuyên truyền, đưa tin cảnh báo đến người dân, người lao động về hành vi thu mua sổ BHXH để người dân, người lao động không bị lôi kéo, xúi giục bán sổ BHXH và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong việc thu đóng, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN; Chỉ đạo Sở Y tế tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT, nhất là hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật để đảm bảo kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Chỉ đạo cơ quan Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

          Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp biết và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật và phòng, chống gian lận, trụclợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

CV-2853-BHXHVN 

Ngọc Hà!