CẢNH BÁO MỘT SỐ THỦ ĐOẠN GIẢ DANH CÔNG AN NHẰM ĐÁNH CẮP DỮ LIỆU CÁ NHÂN THỰC HIỆN HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA ỨNG DỤNG VneID

2023-09-29 10:03:12

        Ngày 21/9/2023 Tổ Công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử ban hành Văn bản số 4203/TCTTKĐA về việc Cảnh báo một số thủ đoạn giả danh Công an nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng VneID (giả mạo) và cách phòng ngừa gửi cắc sở, ban ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó, để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tội phạm lợi dụng hoạt động hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử của lực lượng Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh gửi kèm văn bản nêu trên để công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài khu công nghiệp tích cực nghiên cứu, nâng cao tinh thần cảnh giác, đối với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo như gọi điện giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... để kích hoạt định danh điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an khi phát hiện các tin nhắn lạ, các hình thức lừa đảo so với hướng dẫn quy định của Bộ Công an.

4203-canh-bao-mot-so-thu-doan 

Thanh Giang!