TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “THÁNG AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY” VÀ “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 04/10/2023”

2023-10-01 23:04:41

        Ngày 25/09/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 6310/UBND-NCPC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2023.

 tieu-lenh-phong-chay

        Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh triển khai Văn bản số 6310/UBND-NCPC ngày 25/09/2023 của UBND tỉnh để công chức, viên chức và người lao động được biết, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân về công tác PCCC và CNCH.

CV so-6310-UBN-tinh 

Thanh Giang!