Hưởng ứng, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

2023-10-04 08:15:47

        Thực hiện Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Công văn Số: 1353/STTTT-TTBCXB ngày 26/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hưởng ứng, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

        Để tạo thuận lợi cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở các cấp và sự tham gia của toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn. Phổ cập, truyền thông Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của đơn vị.  Ban Quản lý các KCN gửi Bộ nhận diện được đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn (hoặc quét mã QR kèm theo).

 

 RQ-DCOT-DSC 

 (Có Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 gửi kèm).

        - Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023 (có hướng dẫn tại phụ lục kèm theo).

PHỤ LỤC

Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023

(Kèm theo Văn bản số     1353       /STTTT-TTBCXB  ngày  26 /9/2023
của
Sở Thông tin và Truyền thông)

        Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thiết kế mẫu khung hình nhận diện (avatar frame) để người dùng các nền tảng mạng xã hội thực hiện thay ảnh hưởng ứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa về vai trò và ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

        Các bước thực hiện như sau:

        Bước 1: Truy cập một trong hai đường link dưới đây để lựa chọn mẫu avatar frame yêu thích:

        - Mẫu 1: https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a

        - Mẫu 2: https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0

        Bước 2. Sau khi lựa chọn được mẫu yêu thích, bấm "Chọn hình" ở phía dưới khung hình để tải ảnh lên.

        Bước 3. Sau khi tải ảnh lên, kéo và di chuyển trực tiếp ảnh vào trong khung hình hoặc sử dụng thanh công cụ bên dưới để kéo và chỉnh hình ảnh sao cho vừa vặn hiển thị.

        Bước 4. Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn "Tiếp tục", sau đó chọn "Tải hình" (Ghi chú: Khi thanh tải chạy hết là bấm tải ảnh xuống).

        Bước 5. Thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh vừa tải xuống. Khuyến khích người dùng thực hiện gắn thẻ các Hashtag trên nội dung bài đăng thay ảnh: #ngaychuyendoisoquocgia #namdulieuso #10102023.

-----------------

 

NHỮNG CÂU KHẨU HIỂU VÀ BỘ NHẬN DIỆN VỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn 10/10/2023.

2. Chuyển đổi số giải quyết những vẫn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân !

3. Chuyển đổi số không phải là thêm các việc mới, chuyển đổi số là cách làm mới !

4. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số !

 

PHO-CAP-1 

PHO-CAP-2 

PHO-CAP-4 

PHO-CAP-5 

PHO-CAP-6 

PHO-CAP-7 

PHO-CAP-8