Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Hướng dẫn cá nhân cập nhật CCCD lên MST

Hướng dẫn cá nhân cập nhật CCCD lên MST

2023-10-04 10:12:35

      Để cá nhân tự cập nhập CCCD lên MST mà không cần phải làm mẫu 08 trực tiếp lên cơ quan thuế, làm online khi đã có tài khoản và thực hiện các bước như sau:

  1. Bước 1: Đăng nhập MST - Mật khẩu chọn Đăng Kí Thuế / chọn Thay đổi thông tin kê khai/ tích chọn thay đổi thông tin - nhập số CCCD - Ngày cấp - Nơi cấp (hình 1)
  2. Bước 2: - Bấm chọn Lấy thông tin công dân/ tích chọn nhập số Điện Thoại - Email, ( nhập chính xác số điện thoại và email để nhận Mật khẩu OTP khi làm thay đổi thông tin đăng ký thuế, nhận thông báo kết quả Hồ sơ hoàn thuế TNCN, xem etax mobi...)

CC1 

Hình ảnh nhập phần mềm lấy thông tin công dân

  1. Bước 3: - KIểm tra thông tin tờ khai mẫu 08-MST bấm tiếp tục.
  2. Bước 4 - 5: - Chọn CCCD/ úp hình CCCD file PDF ( đẩy đủ 2 mặt CCCD)/ bấm tiếp tục

CC2 

          Lấy mã OTP gửi về tin nhắn số Điện Thoại ở bước 2/ Nhập mã OTP và bấm hoàn thành.

       Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết và thực hiện tự cập nhập CCCD lên MST. Tra cứu theo đường link của Tổng Cục thuế: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp.

                                                                                                      Ngọc Hà.