Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo biểu trưng, khẩu hiệu, mô phỏng ứng dụng điện tử của Bộ pháp điển Việt Nam

2023-10-16 22:17:50

        Ngày 15/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP), trong đó, hoạt động tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”. Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2023).

Phap-dien-1     Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tăng mức độ nhận diện, hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Bộ pháp điển - sản phẩm chính thức của Nhà nước do các bộ, ngành thực hiện, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phap-dien-2         Đối tượng dự thi là các cá nhân, tập thể có khả năng sáng tạo logo hoặc slogan, hoặc mô phỏng app và tự nguyện đăng ký tham gia dự thi trong phạm vi toàn quốc. Người tham gia có thể dự thi theo cá nhân hoặc tập thể, bằng hình thức gửi bài trực tiếp hoặc trực tuyến về Bộ Tư pháp. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được dự thi tối đa 2 tác phẩm/1 nội dung thi.

        Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 5/11/2023.

        Địa chỉ nhận tác phẩm: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, số 60 Trần  Phú,  Ba  Đình,  Hà  Nội  hoặc qua  địa  chỉ  hộp  thư  điện  tử: banbientapphapdien@moj.gov.vn(Liên hệ: 024.62739660 -0343.878.881).

        Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử pháp điển(phapdien.moj.gov.vn).

        Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn phổ biến,  tuyên truyền, đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp tỉnh để tham gia hưởng hứng cuộc thi.

Đỗ Nhung!