KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

2023-10-17 14:03:57

        Ngày 16/10/2023, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn Kiểm tra do đồng Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Sở Xây dựng đơn vị Trưởng khổi làm Trưởng đoàn cùng Phó khối là đơn vị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT và thành viên Khối là Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

Truong-khoi-1 Bà Hoàng Thị Thúy, Trưởng khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp

        Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp cho biết: Thời gian qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại Khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cùng  các tổ chức đoàn thể  đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp tham gia hưởng ứng.

Truong-khoi-2 Ông Hoàng Văn Khởi, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo tại buổi kiểm tra

        Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ban; quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất; từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

        Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng  chí Hoàng Thị Thúy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Quản lý. Qua buổi làm việc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, Đoàn đã nắm bắt sát hơn về tình hình thực tiễn công tác, làm rõ những vướng mắc phát sinh, tham gia ý kiến để đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác  nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến và các mô hình sáng tạo nhằm tạo động lực, khí thế trong phong trào thi đua.

        Đồng chí Hoàng Văn Khởi, tiếp thu các ý kiến của đoàn và kiến nghị cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra,  hướng dẫn việc tổ chức, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối; tăng cường công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Khối.

 

Đỗ Nhung!