Ban Quản lý các khu công nghiệp công khai Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm máy móc, thiết bị để phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư

2023-10-20 16:06:50
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn công khai Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm máy móc, thiết bị để phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư: