Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp nhà đâu tư trong Khu công nghiệp Thanh Bình.

2023-10-27 17:24:26

          Ngày 26/10/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp nhà đâu tư trong Khu công nghiệp Thanh Bình. Chủ trì Hội nghị ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách, tham dự Hội nghị có lãnh đạo các doanh nghiệp/nhà đầu tư trong khu công nghiệp, các phòng chuyên môn, Trung tâm PTHT và DVKCN.

          Tại Hội nghị lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2023 của khu công nghiệp, những vấn đề tồn tại hạn chế, và một số kiến nghị, đề xuất.

         Giao-ban-26-10-1 

 Ông Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông qua báo cáo tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2023 của Khu công nghiệp

        Trong 10 tháng năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các nhà đầu tư đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, tập trung triển khai kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và đã đạt được một số kết quả nổi bật. Các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đều được Ban Quản lý các khu công nghiệp giải quyết kịp thời hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết thực hiện theo quy định. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn có những tồn tại hạn chế như: Có dự án chậm tiến độ dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, xây dựng chưa đúng Giấy phép xây dựng, thu tiền sử dụng hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp chưa đạt kế hoạch, chưa xử lý nước thải sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống chung của KCN…

Giao-ban-26-10-2 Ông La Đình Chính, Giám đốc Trung tâm PTHT và DVKCN phát biểu tại Hội nghị

Giao-ban-26-10-3 

Giao-ban-26-10-4 

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

         Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2023, các khó khăn vướng mắc, trong đó chủ yêu là khó khăn trong công tác hoàn thuế, tuyển dụng lao động nhất là những lao động có chuyên môn và tay nghề cao.

 Giao-ban-26-10-5 Ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách phát biểu kết luận tại Hội Nghị

          Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp trong thời gian tới tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như sản xuấ kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh, môi trường, PCCC, BHXH… và các quy định khác có liên quan; yêu cầu các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý các KCN và Trung tâm PTHT và DVKCN chủ động rà soát tham mưu kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp./.

 

Xuân Tùng!