Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CPngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CPngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

2023-11-03 11:26:14

       Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 -2030,nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Kèm theo Kế hoạch.

703-KH-thuc-hien-NQ-so-93-cua-Chinh-phu 

       Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức biết.

                                                                                    Ngọc Hà!