Hiếm máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp luôn luôn được phát huy

2023-11-03 14:10:31
        “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng.

       Với tinh thần nhân văn đầy ý nghĩa đó, ngày 02/11/2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chợ Mới ban hành giấy mời số 317/GM-BCĐ mời các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan và mời các đồng chí tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện  là  cán  bộ, công  chức,  viên  chức,  lực lượng vũ trang, đoàn viên,  thanh  niên,  công  nhân,  giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Đến dự ngày hiến máu tình nguyện tập trung năm 2023 huyện Chợ Mới:

Hien-mau-1 

        Thời gian: 7 giờ 10 phút ngày 11 tháng 11năm 2023

        Địa điểm: tại Tại Hội trường lớn Huyện ủy Chợ Mới. Khi đến dự ngày hiến máu, tình nguyện viên tham gia hiến máu cần mang Thẻ căn cước công dân và giấy tờ tùy thân.

Hien-mau-2 

        Với nội dung trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và công nhân Khu công nghiệp Thanh Bình là tình nguyện viên hiến máu đến tham dự ngày hiến máu tình nguyện đúng thời gian.

Đỗ Nhung!