Công bố Quyết định số 91/QĐBQL vể việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu tư vấn khảo sát đại hình và lập đồ án quy hoạch mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thanh Bình , giai đoạn I

2023-11-06 13:44:05

Ngày 03/11/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp công ban hành Quyết định số 91/QĐBQL vể việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu tư vấn khảo sát đại hình và lập đồ án quy hoạch mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thanh Bình , giai đoạn I

QD-so-91 

Ngọc Hà