Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2023-11-13 09:39:23

      Ngày 6 tháng 11 năm 2023  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có công văn số 1473-CV/BTGTU về tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

  1. Nội dung thi

      - Chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

      - Các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  1. Hình thức thi

   Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương (https://baocaovien.vn) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn).

  1. Thời gian tổ chức Cuộc thi

      - Lễ phát động Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 20h00, ngày 08/11/2023.

      - Cuộc thi được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, gồm 03 tuần thi:

      + Tuần thứ nhất: Từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023.

      + Tuần thứ hai: Từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023.

      + Tuần thứ ba: Từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.

  1. Cơ cấu giải thưởng

      - 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng.

      - 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

      - 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

      - 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

      Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí có được từ công tác xã hội hóa, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu, số lượng, giá trị giải thưởng, quà tặng cho phù hợp.

      Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương (https://baocaovien.vn) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn).

       Để cuộc thi được lan tỏa Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai  đến toàn thể công chức, viên chức biết, hưởng ứng tham gia cuộc thi./.

                                                                                        Bích Liên!