Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
Giao kinh phí tài trợ lập mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I cho Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Giao kinh phí tài trợ lập mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I cho Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

2023-11-13 10:18:49

Giao kinh phí tài trợ lập mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I cho Ban Quản lý cáckhu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

89--QD-BQL-giao-kinh-phi-tai-tro-lap-quy-hoach 

Ngọc Hà!