Hưởng ứng ủng hộ Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023

2023-11-14 19:38:46

        Thực hiện Văn bản số 213/SNN-CCTL của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023. Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ công tác Phòng chống thiên tai năm 2023, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian ủng hộ đến hết ngày 25/11/2023 tiếp nhận trực tiếp hoặc chuyển khoản tiền ủng hộ qua tài khoản 8606215011175 - Đỗ Thị Nhung - Văn phòng Ban Quản lý.

         Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp rất mong được sự ủng hộ đóng góp của công chức, viên chức và người lao động.

                                                                                          Ngọc Hà