Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
KHẢO SÁT THỰC ĐỊA KHU CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH GIAI ĐOẠN II

KHẢO SÁT THỰC ĐỊA KHU CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH GIAI ĐOẠN II

2023-11-17 14:24:49

        Ngày 17/11/2023, đồng chí Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp đã dẫn đầu đoàn khảo sát thực địa tại khu vực quy hoạch khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II.

Khao-sat-1a 

Khao-sat-2a 

Trưởng Ban Quản lý kiểm tra hiện trạng mốc giới quy hoạch và đất rừng cần chuyển đổi mục đích

        Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II được phê duyệt diện tích là 80,3 ha. Cùng với diện tích giai đoạn I là 80,8 ha, diện tích tổng thể của Khu công nghiệp Thanh Bình sau khi hoàn thiện cả 02 giai đoạn là 161 ha.

Khao-sat-3a 

Tìm hiểu quy hoạch trên thực địa

        Hiện nay, khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II do Công ty cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn đề xuất thực hiện đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, hồ sơ đang được Bộ Kế hoạch Đầu tư thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp cùng cơ quan quản lý lâm nghiệp ở địa phương, chủ đầu tư hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Hiện tại Ban Quản lý đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện điều chỉnh hồ sơ để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Ngày 16/11/2023, Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Bắc Kạn cùng với Lãnh đạo và cán bộ của Công ty cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn đã có buổi làm việc với cán bộ thẩm định dự án của Vụ các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu để rà soát lại toàn hồ sơ dự án, thống nhất bổ sung các tài liệu cần thiết để sớm hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

        Dự kiến dự án sẽ được chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023, hứa hẹn sẽ là một động lực thúc đẩy ngành công nghiệp tỉnh Bắc Kạn phát triển góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tới./.

Phạm Doãn Trung!