HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG KHU VỰC ĐÔNG BẮC – BẮC KẠN VÀ CHUỖI SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2023

2023-11-21 08:22:51

         Ngày 16/11/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 7742/UBND – GTCNXD gửi Thông cáo báo chí “Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023.

Dong-bac-1 

       Theo nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức “Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023” tại thành phố Bắc Kạn từ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Để thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân tìm hiểu các hoạt động diễn ra sự kiện, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đăng tải toàn bộ Thông cáo báo chí “Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023 tại thành phố Bác Kạn trên Trang thông tin điện tử của đơn vị:

7742-UBND-vv-gui-thong-cao-bao-chi-Hoi-cho-Cong-thuong-khu-vuc-Dong-bac--Bac-Kan-1 

 Thanh Giang!