BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

2023-11-21 09:29:49

                BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 45/2023 TỪ 13/11-17/11/2023

Ban Quản lý các KCN đăng tải Bản tin Cải cách hành chính của Chính phủ sô 45/2023. bản tin nội bộ của Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu--So-45 

Thanh Giang