Gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024

2023-11-28 15:19:23

         Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn vừa có Công văn số 967/BHXH-TST ngày 24/11/2024 gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024. Theo đó, để thực hiện cấp mới hoặc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT cho người tham gia được liên tục từ ngày 1-1-2024 đúng quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp biết và thực hiện.

967-Gia-han-the-BHYT--2024 

                                                                                     Ngọc Hà!