Triển khai thủ tục khám chữa bệnh khi tham gia BHYT bắt đầu thực hiện từ ngày 01/12/2023.

2023-12-05 10:38:27

        Để tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ, tiết kiệm thời gian cho người tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn có văn bản số 983/BHXH-QLTST, ngày 29/11/2023 về việc dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng TCTN (trợ cấp thất nghiệp) và người tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 01/12/2023 và hướng dẫn người lao động, người nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng TCTN thực hiện cài đặt ứng dụng VssID để tra cứu thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời người lao động, người nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng TCTN cần thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để có thể sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng VneID, VssID khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

       Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức, người lao động biết.

983 /BHXH-QLTST

Ngọc Hà