HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

2023-12-07 12:20:15

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, NPT Bắc Kạn  đã bổ sung các nội dung tra cứu theo yêu cầu và gửi hướng dẫn tra cứu hồ sơ từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Do vậy công chức, viên chức tra cứ hồ sơ nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia theo các bước hướng dẫn sau đây:

1, Tra cứu, phân biệt hồ sơ khi tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Cán bộ một cửa bấm vào Tra cứu HS à Chọn Toàn cơ quan

Tra-cuu-1 

Bước 2:  Cán bộ chọn Tìm kiếm nâng cao

Tra-cuu-2 

Bước 3:  Cán bộ có thể tìm kiếm theo lĩnh vực hoặc thủ tục, và tích vào ô Hồ sơ nộp từ Cổng DVCQG, sau đó bấm nút Tra cứu, thì số lượng hồ sơ nộp từ Cổng DVCQG sẽ thống kê ở menu nhắc việc 

Tra-cuu-3 

Tra-cuu-4 

Bước 4: Cán bộ bấm vào Đã trả kết quả hoặc Phân công công việc thì màn hình sẽ hiển thị Các mã hồ sơ nộp từ Cổng DVCQG

Tra-cuu-5 

 

2, Cách thức tra cứu hồ sơ theo tên tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

Bước 1: Cán bộ một cửa bấm vào Tra cứu HS à Chọn Toàn cơ quan

Tra-cuu-6 

Bước 2: Cán bộ lựa chọn trường thông tin cần tra cứu (ko bắt buộc nhập hết các ô ví dụ : nhập họ và tên người nộp hồ sơ vào ô tên cơ quan/ cá nhân nộp và click tra cứu hệ thống sẽ hiển thị như hình)

Tra-cuu-7 

Hoặc có thể chọn nút tìm kiếm nâng cao để tìm theo lĩnh vực, tên thủ tục:

Tra-cuu-8 

3, Hướng dẫn cán bộ một cửa xuất phiếu tiếp nhận và sửa phiếu tiếp nhận

Bước 1: Cán bộ chọn In phiếu tiếp nhận, chọn pdf

Tra-cuu-9 

Bước 2: Cán bộ chọn thư mục trên máy tính để lưu

Tra-cuu-10 (1) 

Bước 3: Cán bộ mở file tiếp nhận vừa tải xuống,  chọn editàedit Text

Tra-cuu-11 

Bước 4: Cán bộ sửa thông tin trong phiếu tiếp nhận và lưu lại.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để các tổ chức, cá nhân và công chức, viên chức biết./.

                                                                                                Thanh Giang!